Recykling polega na przetworzeniu istniejących, zniszczonych warstw (warstwy) nawierzchni na nową, nośną(pełnowartościową) warstwę konstrukcyjną.

Podział recyklingu na zimno:

 • Recykling na miejscu maszyną WR 2000
 • Recykling w stacjonarnej wytwórni KMA

RECYKLING „NA MIEJSCU” (IN SITU)

Proces recyklingu na zimno „na miejscu” polega na:

 • rozłożeniu kruszywa uzupełniającego (jeżeli jest to wymagane) lub/oraz spoiw hydraulicznych na warstwie recyklowanej,
 • spulchnieniu warstwy recyklowanej,
 • dodaniu wody, lepiszcza bitumicznego lub innego środka stabilizującego,
 • wymieszaniu składników recyklerem WR 2000,
 • rozłożeniu i wyprofilowaniu uzyskanej mieszanki,
 • zagęszczeniu przez wałowanie.

Wszystkie czynności wykonuje się w jednym cyklu roboczym.

Zalety recyklingu „na miejscu”

 • wykorzystanie materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,
 • wyeliminowanie placów składowych na materiał z rozbiórki,
 • oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych (ochrona środowiska),
 • możliwość recyklowania maszyną WR 2000 do określonej głębokości bez naruszania struktury warstw głębszych,
 • niższa cena w stosunku do klasycznego sposobu remontu warstw podbudowy (oszczędność energii i materiałów budowlanych),
 • skrócenie czasu remontu (wszystkie operacje prowadzone są w jednym cyklu roboczym),
 • zmniejszenie obciążenia środowiska hałasem, wibracjami, spalinami i pyłem, związanych z wywozem i dowozem materiałów budowlanych.

RECYKLING W STACJONARNEJ WYTWÓRNI KMA (IN PLACE)

Proces recyklingu na zimno w tym przypadku polega na:

 • spulchnieniu, zebraniu i przetransportowaniu materiału z istniejącej warstwy, przewidzianego do recyklingu, na plac składowy,
 • zgromadzeniu pozostałych materiałów na placu składowym (kruszywa, cementu, emulsji i wody),
 • załadunku komór zasypowych mieszarki destruktem i kruszywem doziarniającym,
 • pobraniu materiału z komór zasypowych w odpowiednich proporcjach,
 • dozowaniu cementu, lepiszcza i wody zgodnie z opracowaną receptą,
 • wymieszaniu składników,
 • załadunku mieszanki na środki transportowe i transporcie na miejsce wbudowania,
 • rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki w warstwie konstrukcyjnej drogi,
 • zagęszczeniu przez wałowanie.

Zalety recyklingu w stacjonarnej mieszarce KMA

 • wykorzystanie materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,
 • oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych (ochrona środowiska),
 • możliwość recyklowania dowolnych warstw,
 • niższa cena w stosunku do klasycznego sposobu remontu warstw podbudowy (oszczędność energii i materiałów budowlanych),
 • duża wydajność robót (w zależności od potrzeb możliwość użycia KMA 150, KMA 200, KMA 220 lub zestawu takich maszyn),
 • perfekcyjna jednorodność otrzymanej mieszanki m-c-e i nowo ułożonej warstwy.