1 marca 2017 r. Impression Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowalnego”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „Działania 3.3 «Innowacje w MŚP» RPO WM na lata
2014–2020”.

Prowadzone przez spółkę badania oraz stworzony ciąg technologiczny w ramach tego projektu doprowadziły do powstania, a następnie wdrożenia trzech innowacji produktowych:

  • mieszanki destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat gumowy
  • mieszanki destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat szklany
  • mieszanki destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat gumowy + granulat szklany

Wszystkie mieszanki charakteryzują się dobrą odpornością na działanie wody, likwidując zasadniczo skurcz liniowy wpływający na mrozoodporność gotowego produktu jakim jest podbudowa wykonywana w technologii recyklingu. Ponadto eliminują konieczność stosowania naturalnych kruszyw, których zasoby ulegają stałemu wyczerpywaniu.

Nawierzchnie powstałe z wykorzystaniem naszej technologii posiadają lepsze parametry techniczne i funkcjonalne od tych, stworzonych z wykorzystaniem metody recyklingu nawierzchni na zimno z użyciem emulsji asfaltowej. Decydują o tym następujące cechy:

  • mrozoodporność, dzięki zmniejszeniu wrażliwości mieszanki na wodę,
  • poprawa odporności na deformacje trwałe MMCAS,
  • możliwość układania mieszanki przy temperaturze powietrza ≤ 5ºC,
  • poprawa podatności samej podbudowy – parametry nośności na poziomie 120–170 MN/m2
  • parametry wytrzymałościowe określające stabilność przekraczają wartości wymagane powyżej 12 KN na wymagane min. 8 KN

Wszystkie ww. cechy wpływają bezpośrednio na znaczące wydłużenie żywotności
nawierzchni asfaltowych.

Niniejsza technologia to rozwiązanie ekologiczne. W 100% wykorzystuje materiały
pochodzące z rozbiórki starej zniszczonej konstrukcji drogi, komponenty pochodzące z recyklingu starych opon samochodowych i zniszczonych opakowań szklanych.
Technologia jest odpowiedzią na działania, które są podejmowane w celu znalezienia rozwiązań pozwalających zaoszczędzić na trudno dostępnych materiałach, jakimi są kruszywa naturalne.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto również rezultaty w postaci innowacji procesowych związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do skrócenia czasu realizacji powierzonego zadania oraz automatyzują proces przygotowania mieszanek.

Zastosowanie naszej technologii zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko
naturalne poprzez wykorzystanie ww. materiałów pochodzących z recyklingu co wpływa na ograniczenie zużycia energii nawet o 30% oraz redukcję emisji gazów i pyłów wytwarzanych przy produkcji MMA do środowiska.