1 marca 2017 r. Impression Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowalnego”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „Działania 3.3 «Innowacje w MŚP» RPO WM na lata
2014–2020”.

Prowadzone przez spółkę badania oraz stworzony ciąg technologiczny w ramach tego projektu doprowadziły do powstania, a następnie wdrożenia trzech innowacji produktowych:

  • mieszanki destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat gumowy
  • mieszanki destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat szklany
  • mieszanki destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat gumowy + granulat szklany

Wszystkie mieszanki charakteryzują się dobrą odpornością na działanie wody, likwidując zasadniczo skurcz liniowy wpływający na mrozoodporność gotowego produktu jakim jest podbudowa wykonywana w technologii recyklingu. Ponadto eliminują konieczność stosowania naturalnych kruszyw, których zasoby ulegają stałemu wyczerpywaniu.

Nawierzchnie powstałe z wykorzystaniem naszej technologii posiadają lepsze parametry techniczne i funkcjonalne od tych, stworzonych z wykorzystaniem metody recyklingu nawierzchni na zimno z użyciem emulsji asfaltowej. Decydują o tym następujące cechy:

  • mrozoodporność, dzięki zmniejszeniu wrażliwości mieszanki na wodę,
  • poprawa odporności na deformacje trwałe MMCAS,
  • możliwość układania mieszanki przy temperaturze powietrza ≤ 5ºC,
  • poprawa podatności samej podbudowy – parametry nośności na poziomie 120–170 MN/m2
  • parametry wytrzymałościowe określające stabilność przekraczają wartości wymagane powyżej 12 KN na wymagane min. 8 KN

Wszystkie ww. cechy wpływają bezpośrednio na znaczące wydłużenie żywotności
nawierzchni asfaltowych.

Niniejsza technologia to rozwiązanie ekologiczne. W 100% wykorzystuje materiały
pochodzące z rozbiórki starej zniszczonej konstrukcji drogi, komponenty pochodzące z recyklingu starych opon samochodowych i zniszczonych opakowań szklanych.
Technologia jest odpowiedzią na działania, które są podejmowane w celu znalezienia rozwiązań pozwalających zaoszczędzić na trudno dostępnych materiałach, jakimi są kruszywa naturalne.

Zastosowanie naszej technologii zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko
naturalne poprzez wykorzystanie ww. materiałów pochodzących z recyklingu co wpływa na ograniczenie zużycia energii nawet o 30% oraz redukcję emisji gazów i pyłów wytwarzanych przy produkcji MMA do środowiska.