Jesteśmy nowoczesną i ciągle rozwijającą się firmą. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, dzięki którym możemy z powodzeniem realizować naszą misję oraz pomnażać zasoby. Wykonujemy odnowy nawierzchni bitumicznych na terenie całego kraju głównie w technologiach recyklingu głębokiego „na zimno”. Stwarzamy naszym kontrahentom możliwość zbudowania trwałych i stabilnych relacji biznesowych.

Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie:

 • doziarnienia kruszyw,
 • produkcji i dostaw mieszanek MPŻ,
 • budowy nasypów,
 • stabilizacji gruntów spoiwami hydraulicznymi,
 • zastępstwo inwestycji,
 • realizacje inwestycji.

Zasady działania

W swojej działalności kierujemy się zasadą kompleksowego podejścia do każdej inwestycji, a także dbałością o wysoki standard realizowanych kontraktów. Stosowane niezmiennie od samego początku założenia firmy reguły, pozwalają z powodzeniem realizować jej nadrzędny cel, jakim jest dostarczanie kontrahentom wyoknanie usługi zgodnie ze sztuką budowlną.

Zespół

Zatrudniamy blisko 50 wysoko wykwalifikowanych specjalistów branży budowlanej. Ich fachowa wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz posiadane uprawnienia pozwalają na stosowanie nowoczesnych rozwiązań inżynieryjno – technologicznych.

Firma nasza prowadzi następujące działy:

Dział realizacyjny

 • stabilizacja oparta jest na wykorzystaniu nowej generacji spoiw hydraulicznych poprawiających parametry geotechniczne podłoża – my nie wymieniamy gruntu tylko w 100% modyfikujemy i wbudowujemy w procesie przebudowy.
 • Recykling na zimno realizujemy w dwóch metodach In –situ i In-plant z wykorzystaniem lepiszcza bitumicznego w formie emulsji oraz spienionego asfaltu. Dążymy do proponowania rozwiązań technicznych pozwalających na wykorzystanie w 100% materiału pochodzącego z rozbiórki starego ciągu komunikacyjnego.

Dział optymalizacji i projektowania.

Zajmuje się wprowadzaniem konstrukcji zamiennej na kontraktach realizacyjnych

 • Projektowanie konstrukcji zamiennych ,ekologicznych ,tańszych ale zgodnych z wymaganiami i projektem.
 • Wprowadzamy indywidualny sposób projektowania – nie oparty koniecznie na rozwiązaniach katalogowych.

Dział technologiczno – laboratoryjny.

Zajmuje się rozpoznaniem i badaniem istniejących ciągów komunikacyjnych przewidzianych do rehabilitacji.

 • Wprowadzamy ekologiczne propozycje rozwiązań technologicznych przed przygotowaniem dokumentacji technicznej.
 • Prowadzimy doradztwo techniczno – technologiczne przy przygotowaniu recept roboczych i prowadzeniu badań laboratoryjnych.

Dział szkoleń ,promocji i reklamy.

 • Prowadzimy szkolenia technologiczne i tematyczne związane z naszą działalnością we współpracy z IKKU Warszawa oraz samorządami .
 • Promujemy nasze rozwiązania techniczne w fachowej literaturze branżowej takiej jak Infrastruktura ,Polskie drogi ,Polskie autostrady
 • Prowadzimy reklamę naszej działalności w kontaktach z zamawiającymi oraz kadrą budowy w trakcie współpracy na kontraktach realizacyjnych.

Obecnie nasza firma wykorzystując i wprowadzając nowatorskie rozwiązania techniczne przy budowie i rehabilitacji zniszczonych konstrukcji drogowych prowadzi programy badawcze związane z otrzymaniem grantów unijnych .

W roku 2018 r firma otrzymała dwie dotacje na program technologiczny i program naukowo badawczy.

W roku 2019 chcemy wprowadzić program badawczy dotyczący ekologicznych metod budowy i rehabilitacji dróg samorządowych wykorzystujący środki przydzielone przez budżet państwa na poprawienie stanu dróg niższej kategorii ruchu.