TYTUŁ PROJEKTU:

WDROŻENIE DO PRODUKCJI WYNIKÓW PRAC B+R W POSTACI NOWOCZESNYCH SPOIW DROGOWYCH GRUNWIT

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych,
będących wynikiem nawiązanej współpracy z sferą naukową oraz dotychczasowej działalności wnioskodawcy w obszarze B+R. Powyższe
będzie możliwe do osiągnięcia poprzez wdrożenie wyników prac badawczych(przeprowadzonych samodzielnie), które pozwolą firmie na wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz usług z branży drogownictwa budowlanego.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo Mazowieckie, Powiat Sokołowski, Gmina Sabne

Całkowita wartość projektu – 4 883 100,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 3 970 000,00 PLN
Kwota dofinansowanie – 2 188 500,00 PLN

Pobierz szczegóły projektu: RPMA.03.03.00-14-i503/21