Polityka prywatności i plików cookies dla strony www.impression.biz.pl (zwanej dalej: „Serwis”)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Impression Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-862 ) przy ulicy Farbiarskiej 31;
KRS 0000280459; NIP 9512218681; REGON 140962437.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych,
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych
i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

12. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika,
które mogą być następnie odczytywane przez Wydawcę.

13. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.

14. Serwis stosuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies, tj. pliki cookies „sesyjne” (tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz pliki cookies „stałe” (przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego).

15. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
„Ciasteczka” mogą być również usunięte przy zastosowaniu odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, odpowiednich programów bądź narzędzi w ramach systemu operacyjnego. W przypadku uniemożliwienia bądź ograniczenia przechowywania plików cookies, może dojść do ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

16. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć tu:
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,