DO GÓRY

RECYKLING NA ZIMNO

Recykling polega na przetworzeniu istniejących, zniszczonych warstw (warstwy) nawierzchni na nową, nośną(pełnowartościową) warstwę konstrukcyjną.

Podział recyklingu na zimno:

• Recykling na miejscu maszyną WR 2000

• Recykling w stacjonarnej wytwórni KMA

 

RECYKLING „NA MIEJSCU” (IN SITU)

Proces recyklingu na zimno „na miejscu” polega na:

• rozłożeniu kruszywa uzupełniającego (jeżeli jest to wymagane) lub/oraz spoiw hydraulicznych na warstwie recyklowanej,

• spulchnieniu warstwy recyklowanej,

• dodaniu wody, lepiszcza bitumicznego lub innego środka stabilizującego,

• wymieszaniu składników recyklerem WR 2000,

• rozłożeniu i wyprofilowaniu uzyskanej mieszanki,

• zagęszczeniu przez wałowanie.

Wszystkie czynności wykonuje się w jednym cyklu roboczym.

 

Zalety recyklingu „na miejscu”

• wykorzystanie materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,

• wyeliminowanie placów składowych na materiał z rozbiórki,

• oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych (ochrona środowiska),

• możliwość recyklowania maszyną WR 2000 do określonej głębokości bez naruszania struktury warstw głębszych,

• niższa cena w stosunku do klasycznego sposobu remontu warstw podbudowy (oszczędność energii i materiałów budowlanych),

• skrócenie czasu remontu (wszystkie operacje prowadzone są w jednym cyklu roboczym),

• zmniejszenie obciążenia środowiska hałasem, wibracjami, spalinami i pyłem, związanych z wywozem i dowozem materiałów budowlanych.

 

RECYKLING W STACJONARNEJ WYTWÓRNI KMA (IN PLACE)

Proces recyklingu na zimno w tym przypadku polega na:

• spulchnieniu, zebraniu i przetransportowaniu materiału z istniejącej warstwy, przewidzianego do recyklingu, na plac składowy,

• zgromadzeniu pozostałych materiałów na placu składowym (kruszywa, cementu, emulsji i wody),

• załadunku komór zasypowych mieszarki destruktem i kruszywem doziarniającym,

• pobraniu materiału z komór zasypowych w odpowiednich proporcjach,

• dozowaniu cementu, lepiszcza i wody zgodnie z opracowaną receptą,

• wymieszaniu składników,

• załadunku mieszanki na środki transportowe i transporcie na miejsce wbudowania,

• rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki w warstwie konstrukcyjnej drogi,

• zagęszczeniu przez wałowanie.

 

Zalety recyklingu w stacjonarnej mieszarce KMA

• wykorzystanie materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,

• oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych (ochrona środowiska),

• możliwość recyklowania dowolnych warstw,

• niższa cena w stosunku do klasycznego sposobu remontu warstw podbudowy (oszczędność energii i materiałów budowlanych),

• duża wydajność robót (w zależności od potrzeb możliwość użycia KMA 150, KMA 200, KMA 220 lub zestawu takich maszyn),

• perfekcyjna jednorodność otrzymanej mieszanki m-c-e i nowo ułożonej warstwy.