DO GÓRY

 

1 marca 2017 r. Impression Sp. z o.o.  rozpoczęła realizację projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowalnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „ Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” RPO WM na lata 2014-2020

Prowadzone przez spółkę badania oraz stworzony ciąg technologiczny w ramach ww. projektu doprowadziły do powstania, a następnie wdrożenia trzech innowacji produktowych, tj. następujących mieszanek:

  1. mieszanka destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat gumowy
  2. mieszanka destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat szklany
  3. mieszanka destruktu + cement + spieniony asfalt + granulat gumowy + granulat szklany

 

Na świecie co raz częściej stosowana jest metoda recyklingu na zimno z wykorzystaniem asfaltu spienionego jednakże, żadna z firm nie opracowała mieszanki oraz nie przygotowała nawierzchni w oparciu o dodatkowe kruszywa/granulaty poprawiające parametry techniczne budowanych obiektów inżynieryjnych. Udało się to spółce Impression.

Nawierzchnie powstałe z wykorzystaniem naszej autorskiej technologii posiadają lepsze parametry techniczne i funkcjonalne od tych, stworzonych z wykorzystaniem metody recyklingu nawierzchni na zimno z użyciem emulsji asfaltowej. Decydują o tym następujące cechy:

  •  mrozoodporność, dzięki zmniejszeniu wrażliwości mieszanki na wodę
  • poprawa odporności na deformacje trwałe MMCAS
  • możliwość układania mieszanki przy  temperaturze powietrza ≤ 5ºC
  • poprawa podatności samej podbudowy  - parametry nośności na  poziomie  120 - 170 MN/m2
  • parametry wytrzymałościowe  określające stabilność przekraczają wartości wymagane powyżej 12 KN na wymagane min 8 KN

       Wszystkie ww. mieszanki charakteryzują się dobrą odpornością na działanie wody, likwidując zasadniczo skurcz liniowy wpływający na mrozoodporność gotowego produktu jakim jest podbudowa wykonywana w technologii recyklingu. 

Niniejsza technologia to rozwiązanie ekologiczne. W 100 % wykorzystuje materiały pochodzące z rozbiórki starej zniszczonej konstrukcji drogi, komponenty pochodzące z recyklingu starych opon samochodowych i zniszczonych opakowań szklanych. Technologia jest odpowiedzią na działania, które są podejmowane w celu znalezienia rozwiązań pozwalających zaoszczędzić na trudno dostępnych materiałach, jakimi są kruszywa naturalne oraz na działania umożliwiające wydłużenie żywotności  nawierzchni asfaltowych.